Om matskiftet

Matskiftet er en praktisk veileder med ti prinsipper for hvordan virksomheter kan bidra til et mer bærekraftig matsystem.

Gjennom bevisste valg kan vi alle bidra til redusert matsvinn, økt ressursutnyttelse og mer sirkulære løsninger.

Ved å signere prinsippene kan virksomheten engasjere egne ansatte og leverandører, lage konkrete handlingsplaner og dele både fremskritt og utfordringer på tvers av bedrifter og bransjer.

Matskiftet05

Stor betydning for klimamålene

Matsystemet står for opptil 30 prosent av de globale klimagassutslippene. Hva vi spiser og hvordan maten produseres har derfor svært stor betydning for at vi skal nå klimamålene. De ti prinsippene i matskiftet gir retning for gode valg som virksomheter kan ta enten de kjøper inn eller produserer selger og markedsfører mat.

Klimavennlig emballasjeutvikling

Et bærekraftig matsystem omhandler også emballasje. Emballasje bidrar til både forsøpling og klimaendringer. Derfor jobber mange aktører som enten produserer emballasje eller bruker emballasje, med å redusere emballasje på avveie, gjenbruke eller gjenvinne innsamlet emballasje og redusere klimaavtrykket fra emballasjen. Skiftmedlemmene innen mat og landbruk bruker mye tid og ressurser på emballasjeutvikling for å redusere miljø- og klimaavtrykket fra bransjen. 

Skifts «10 prinsipper for klimavennlig emballasjeutvikling» er en oppsummering av de viktigste erfaringene og rådene fra våre medlemmer, til alle som ønsker å forbedre egne emballasjeløsninger- og prosesser. 

Dette er et fagområde i stor utvikling, og vi tar gjerne imot innspill og kommentarer.

Hvem står bak

Skift og medlemmene NorgesGruppen, Coca-Cola, Arntzen de Besche og PwC har sammen med TINE, Nortura, Bama og Yara, forfattet Skiftnotatet “Mat og landbruk”. Arbeidet med notatet har resultert i fire konkrete samarbeidsprosjekter og de ti prinsippene. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har vært kunnskapspartner i arbeidet.

Ønsker din virksomhet å stille seg bak de ti prinsippene for et bærekraftig matsystem?

1. Vurder prinsippene
Er disse relevante og nyttige for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet.

2. Signer, kommuniser og engasjer dine interessenter
Send logo til kontakt@skiftnorge.no. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

3. Implementer konkrete handlingsplaner
Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

4. Engasjer dere i Skifts læringsplattform for deling og læring
Alle som signerer blir invitert med på digitale samlinger om matsystemet og klima. Møt medlemmer fra Skift og andre virksomheter som har signert for å dele erfaring og lære av andre.