Last ned

Skift og medlemmene NorgesGruppen, Coca-Cola, Arntzen de Besche og PwC har sammen med TINE, Nortura, Bama og Yara, forfattet Skiftnotatet “Mat og landbruk” som kan lastes ned her. Arbeidet med notatet har resultert i fire konkrete samarbeidsprosjekter og de ti prinsippene. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har vært kunnskapspartner i arbeidet.

Last ned PDF

Skiftnotat

Situasjonsbeskrivelse og kunnskapsgrunnlag for Skiftnotat Mat & landbruk

Skiftnotatet innen Mat og landbruk skal svare på hva verdikjeden for mat må gjennom for å skape et konkurransedyktig næringsliv samtidig som vi når klimamålet. Når vi i dette notatet skal omhandle matproduksjon, må vi også skjele til matvaresikkerhet, lokal verdiskaping, utnyttelse av lokale ressurser og bevaring av artsmangfold som viktige delmål. Bærekraft og klima er et ungt og umodent område. Mye ny kunnskap vil dukke opp, noe det er viktig å gjøre tilgjengelig for myndigheter, næringsliv og forbrukere. Det er denne kunnskapen som til slutt skal bestemme hvilke tiltak som er de beste for å skape en nødvendig grønn omstilling og vekst.